Sàng thùng quay

Sàng thùng quay

Sàng thùng quay

Sàng thùng quay chủ yếu gồm động cơ, bộ giảm tốc, thùng, khung, miệng nạp nguyên liệu, miệng thoát nguyên liệu. Sau khi nguyên liệu đi vào thùng, do thùng nghiêng và khi chuyển động khiến cho vật liệu trên mặt sàng bị lật và xoay, vật liệu đạt tiêu chuẩn sẽ thoát ra ngoài qua lưới sàng bên ngoài thùng, vật liệu không đạt tiêu chuẩn thoát ra ngoài qua đầu mút thùng quay. Do vật liệu bên trong thùng quay liên tục lật xoay, khiến cho vật liệu bị kẹt ở lỗ sàng bật ra và lỗ sàng không bị tắc

Sàng thùng quay chủ yếu gồm động cơ, bộ giảm tốc, thùng, khung, miệng nạp nguyên liệu, miệng thoát nguyên liệu. Sau khi nguyên liệu đi vào thùng, do thùng nghiêng và khi chuyển động khiến cho vật liệu trên mặt sàng bị lật và xoay, vật liệu đạt tiêu chuẩn sẽ thoát ra ngoài qua lưới sàng bên ngoài thùng, vật liệu không đạt tiêu chuẩn thoát ra ngoài qua đầu mút thùng quay. Do vật liệu bên trong thùng quay liên tục lật xoay, khiến cho vật liệu bị kẹt ở lỗ sàng bật ra và lỗ sàng không bị tắc
Áp dụng nguyên lý vận chuyển xoay, lực ma sát thấp, hao mòn nhẹ, lỗ sàng không dễ bị tắc
Áp dụng kết cấu thông trục, vận hành bình ổn, không rung, tạp âm nhỏ.
Linh kiện lưới sàng trong thùng quay được thiết kế rời, thuận tiện cho việc sửa chữa duy tu

Thông số kỹ thuật

Điền yêu cầu và tải xuống hướng dẫn sử dụng máy ép viên do yufchina cung cấp để tìm hiểu thêm những thông tin về máy ép viên mà Qúy khách chưa biết.

Bản quyền sở hữu thuộc Yufchina